Open Source Solutions

Небосистемс е специализирана в системната интеграция на различни решения базирани на свободен софтуер с отворен код

Ние помагаме на малките и средни фирми, като им даваме възможност да използват различните иновативни технологии и индустриални стандарти в ежедневната си работа, чрез използването на свободни и с отворен код продукти.