Поддръжката на работните станции е валидна за операционни системи Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10), LINUX (Ubuntu, RedHat, Mint, Debian, CentOS, openSUSE, Fedora, Slackware, Mandrake/Mandriva), MAC OS X и се изразява в:

  • конфигуриране/инсталиране/премахване на приложения;
  • обновяване на антивирусната сигурност и защитната стена;
  • следене за неоторизиран достъп;
  • преинсталиране на операционната система;
  • конфигуриране и поддръжка на периферните устройства;
  • инсталиране и настройки на специализиран софтуер;
  • смяна на хардуерни компоненти;
  • създаване на резервни копия на данните;
  • решаване на други софтуерни проблеми възникнали на работната станция.