Частни виртуални мрежи (VPN)

Частни виртуални мрежи са основна част от осигуряването на сигурността на информацията. Тяхното конфигуриране и използвани протоколи за реализирането им е важна част от дейността на Небосистемс. Частните виртуални мрежи предоставят сигурност чрез използване на тунелни протоколи и допълнително криптиране на трафика. Небосистемс изгражда виртуални частни мрежи на база следните тунелни протоколи:

- Internet Protocol Security (Ipsec) – възможни са решения на различни хардуерни доставчици или софтуерно такова на база strongSwan;
Transport Layer Security (SSL/TLS) – възможни са решения на различни хардуерни доставчици или софтуерно такова на база OpenVPN;
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) – възможни са решения на различни хардуерни доставчици или софтуерно такова на база pptpd;
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) – възможни са решения на различни хардуерни доставчици или софтуерно такова на база Openswan или OpenL2TP;
Secure Shell (SSH) VPN – – възможни са решения на различни хардуерни доставчици или софтуерно такова на база OpenSSH;
Microsoft Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) – изцяло решение на Microsoft, което изисква Windows Server 2008;