Небосистемс предлага поддръжка за налични Интернет / Интранет сайтове и ERP / CRM приложения. Тя се изразява в:

  • правене на резервни копия на базата данни и съдържанието на уеб папката на сайтовете;
  • регулярни обновявания на системите за управление на съдържание (CMS);
  • потребителска помощ при обновяване на съдържанието в сайтовете;
  • следене за натовареността и нормалното функциониране на сайтовете.