Сървърната абонаментна поддръжка е валидна за операционни системи Windows Server (2003/2008/2011/2012/2016), LINUX (Ubuntu, RedHat, Debian, CentOS, SLES/openSUSE, Fedora, Slackware, Mandrake/Mandriva), UNIX (FreeBSD, AIX, Solaris) и включва:

  • конфигуриране и инсталиране на сървърни услуги;
  • инсталиране на кръпки за сигурност;
  • подмяна/изтриване (при необходимост) на пакети;
  • следене и предотвратяване на неоторизиран достъп;
  • обновяване на антивирусната сигурност и защитната стена;
  • мониторинг на натоварването, създаване на резервни копия на данните;
  • създаване на резервни копия на данните;
  • решаване на възникнали в процеса на работа проблеми.