Нормалното функциониране на компютърната и комуникационна мрежа е от жизнена важност за работа на всяка организация. Това е гръбнакът върху, който се изграждат всички други услуги. За това от първостепенна важност е тя да бъде изградена от самото начало по всички стандарти и препоръки на външни доставчици на мрежови компоненти.

Небосистемс проектира и изгражда вашата мрежа спрямо вашите нужди, вид бизнес и изисквания на използваните от вас софтуерни системи. В това число залагането на хибридни мрежи дава свободата за използване на различни свободни и собственически системи. Залагането на бъдещо разширение също е важна част от предварителното планиране на мрежата.

Поддръжката на нормалната функционалност на компютърната мрежа включва:

  • регулярен контрол на мрежовите устройства;
  • анализ и мониторинг на мрежовият трафик;
  • следене на Интернет активността;
  • обновяване на правилата в сървърите за филтриране на мрежовият трафик.