Поддръжката на мобилните устройства е валидна за операционни системи Android, iOS и се изразява в:

  • конфигуриране/инсталиране/премахване на приложения;
  • обновяване на антивирусната сигурност;
  • настройки на електронна поща;
  • създаване на резервни копия на данните;
  • решаване на други софтуерни проблеми възникнали на мобилното устройство.