Сървърни услуги базирани на софтуер с отворен код

В зависимост от нуждите, конфигурацията на сървър може да включва само една от изброените услуги или повече от тях. Съобразяването се с това дали сървърът е виртуален или физически също може да окаже влияние върху избора на услугите.

Ето някои от предлаганите сървърни услуги:

- Пощенски сървър – Интернет сървър за изпращане и получаване на електронна поща. Характеризира се с автономна и самообучаваща се система за филтриране на нежелани съобщения. Пространството на пощенските кутии е ограничено само от капацитета на файловия масив. Услугата дава възможност за достъп до електронната поща от всяко устройство, поддържащо пощенски протоколи. Допълнително се конфигурира уеб клиент, който осигурява достъп чрез Интернет браузър.

- Уеб сървър – Приложен сървър за хостване на уеб сайтове разработени на следните езици и платформи JAVA/PHP/Perl/Python/Ruby/.NET. Използването му е както за услуги в Интернет среда, така и за вътрешно ползване в Интранет среда. Сървъра се конфигурира за хостването на много сайтове, с различна по обем и вид информация.

- Активна директория – Директорийната услуга представлява обектно ориентирана база данни, съдържаща информация за мрежовите потребители и ресурси. Тя е в основата на централизираното управление на компютрите в мрежата и се явява една от функциите на съвременните мрежови операционни системи. Разработена е, за да улеснява контрола на достъпа до файлови ресурси, услуги за печат и управление на системите за обмен на съобщения в корпоративните мрежи. Във всеки обект се съхранява специфична информация за мрежов потребител или мрежов ресурс. Обектите са структурирани йерархично в директорийно дърво, което може да бъде организирано по начин, от който съответната организация има нужда. Директорията контролира взаимоотношенията между потребители и устройства и между различни устройства чрез процесите – идентификация и оторизация. Първоначално потребителят се идентифицира, след което се оторизира да ползва определени ресурси, според правата си на достъп. Правата се определят глобално на организационен принцип, след което се пристъпва към по-точно специфициране на отделни потребители или групи.

- Сървър за филтриране на съдържание и мониторинг на Интернет трафик – Основната функция на сървъра е да филтрира трафика, който преминава през него. Може да бъде конфигуриран да филтрира входящ и изходящ. На сървъра се инсталира прокси сървър, защитна стена, уеб сървър за визуализиране на информацията и други необходими приложения. Някои от функциите, които може да изпълнява сървъра са – блокиране на достъпа до определени сайтове или домейни; блокиране на свалянето на файлове от Интернет по разширение и/или по MIME типове; позволение само на оторизирани потребители да имат достъп до определени сайтове и/или да свалят файлове от Интернет, спрямо разширението и/или MIME типа на файла; вградена антивирусна защита, която дава възможност за сканиране на входящия Интернет трафик за вируси; показване на информация по IP адрес за посещаваните сайтове и информация за най-посещаваните сайтове по потребители; информация за направения обем трафик и др.

- Файлов сървър – Сървър, представляващ централизирано хранилище за съхранение на фирмени данни. Достъпът се извършва по предварително дефинирани ограничения спрямо потребителски права. Данните са достъпни единствено от вътрешната мрежа.

- FTP сървър – Интернет сървър, осигуряващ възможност за външен достъп до фирмени данни. Предварително дефинирани папки с определени права на достъп могат да бъдат достъпвани от различни мрежи. Допълнително от гледна точка на сигурността се генерира SSL сертификат и се криптира трафика.

- VPN сървър – Интернет сървър, осигуряващ възможност за изграждане на виртуални частни мрежи тип клиент-сървър и сървър-сървър. Този тип услуга дава възможност за свързване на отдалечен компютър или офис към вътрешно-фирмената мрежова инфраструктура и да се използват ресурси от вътрешната мрежа.

XMPP корпоративен чат – Интернет сървър за изпращане на кратки съобщения, провеждане на вътрешно фирмени разговори и споделяне на работния плот между служителите.