Изготвянето на абонаментния пакет се извършва индивидуално за всеки наш клиент спрямо наличната ИТ инфраструктура и неговите нужди. В рамките на една или няколко срещи се установява необходимата работа, която трябва да се извършва по време на поддръжката. Често се налага да се направи одит на съществуващото положение, както на прилежащата информационна инфраструктура, така и на работещите във фирмата вътрешнофирмени информационни системи. Този одит се извършва от наши специалисти и е напълно безплатен. След като имаме пълна информация за начина на работа на фирмата и наличната инфраструктура се изготвя абонаментният план и се оферира цена.

Примерни абонаментни планове


Стандартен план за поддръжка на сървъри, работни станции, периферни устройства и прилежаща компютърна мрежа в една фирма включва:

- Локален файлов сървър;
– Сървър за резервни копия;
– Маршрутизатор (рутер) за връзка с Интернет;
– 10 работни станции;
– Всички налични периферни устройства – мрежови или локални за работна станция.

Поддръжката включва стандартно време за реакция в рамките на работния ден и е неограничена спрямо броя заявки в месеца. Месечната цена на този план е 400 лева без ДДС.


Стандартен план за поддръжка на Интернет сървър със следните услуги:

- Стандартен WEB сървър на база Apache и PHP – поддръжка на виртуални хостове и генериране на собствени сертификати, като доставчик на услугата (Certificate authority – CA) е собственикът на сървъра;
– Пощенски сървър (до 50 пощенски кутии) с поддръжка на следните протоколи: SMTP, SMTPs, POP3, POP3s, IMAP и IMAPs – поддръжка на виртуални хостове и генериране на собствени сертификати, като CA е собственикът на сървъра;
– Конфигуриране на собствен DNS сървър, който може да се използва и за вътрешна употреба в една Intranet / Extranet среда.

Поддръжката на сървъра се осъществява 24/7, отдалечено или на място при клиента (при необходимост). Месечната цената на този план е 300 лева без ДДС.


Стандартен план за извършване на услугата Информационна Сигурност, като това включва:

- Инсталиране и конфигуриране на един сървър за мониторинг и откриване на прониквания (злонамерени действия) породени от човешка намеса или софтуер;
– Proxy сървър за филтриране на входящия и изходящия трафик. Основната цел е да се даде достъп на потребителите само до желани сайтове и да се предотврати изтичането на вътрешнофирмена информация;
– Ежемесечен мониторинг, анализ и контрол на нормална функционалност на компютърната мрежа.

Поддръжката на сървъра се осъществява 24/7, отдалечено или на място при клиента (при необходимост). Месечната цената на този план е 250 лева без ДДС.


След получаване на сигнал за проблем, първата намеса се извършва отдалечено по криптиран канал за връзка. Ако не може да бъде отстранен проблема се извършва посещение на място при клиента. Особено внимание се отделя на работните станции във финансовите отдели на клиента, като се коментират предимствата на използването на Универсални Електронни Подписи и допълнителната сигурност която клиента има при използването им в ежедневната работа.