Предлаганата поддръжка включва администриране на цялата комуникационна и информационна инфраструктура – операционни системи, приложен системен софтуер, антивирусна и антиспам защита, поддръжка на всички мрежови сървъри (конфигуриране и инсталиране на сървърни услуги, актуално инсталиране на кръпки за сигурност, подмяна/изтриване (при необходимост) на пакети, следене и предотвратяване на неоторизиран достъп, обновяване на антивирусната сигурност и защитната стена, мониторинг на натоварването, създаване на резервни копия на данните и др.) и работни станции (актуално инсталиране на кръпки за сигурност, подмяна/изтриване (при необходимост) на софтуер, обновяване на антивирусната сигурност и защитната стена, мониторинг на натоварването, създаване на резервни копия на данните), мрежа и мрежово оборудване.

Абонаментната поддръжка се осъществява 24/7, на място при клиента или отдалечено.

Отдалечената поддръжка представлява начин по който можете бързо, лесно и точно когато най-много се нуждаете от нас, ние да бъдем на ваше разположение. Тази услуга се предлага с цел да улесним ежедневната работа – всеки заявен проблем (по телефон, ел. поща) се решава незабавно в реално време.

Услугата отдалечена поддръжка сама по себе си е достатъчно надеждна, обмена на данните става чрез RSA личен/публичен ключ и AES (256 битово кодиране) по време на сесията.

При положение, че по време на поддръжката се установи проблем (или е съобщено за такъв), то времето за реакция по неговото отстраняване е следното: до 15 минути от разстояние или до 2 часа на място.