DevOps Process

DevOps е едно от най-търсените умения в света на отворения код днес. DevOps услугите на Небосистемс ускоряват времето на внедряване, оптимизират ресурси и подобряване качеството на софтуерните решения.

Екипа на Нибосистемс има умения в следваните най-често използвани инструменти / операционните системи за внедряване на DevOps:

  • Любими операционни сестеми за DevOps са Ubuntu Server, Red Hat and CentOS;
  • Git като инструмент за управление на сорс кода;
  • Jenkins, като един от често използваните автоматизирани сървъри за непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка;
  • Като технология за контейнери, в зависимост от имплементацията, използваме Docker и Ubuntu’s LXD;
  • Vagrant е изборът ни за изграждане и поддържане на среди за разработка;
  • За автоматично конфигуриране на системата и инсталиране на софтуер използваме Ansible;
  • За мониторинг използваме скриптове, които лесно могат да бъдат внедрени в клиентските системи за мониторинг и анализ.