Информационните технологии (ИТ) са задължителен елемент за дейността за всяка модерна фирма. Поради това че ИТ ресурсите са толкова нужни за успеха, от голямо значение е тези системи да функционират максимално ефективно с възможно най-малки прекъсвания.

Поддръжката предоставя непрекъснато професионално и надеждно обслужване 24/7, гарантиращо нормалната функционалност на изградените университетски ИТ структури. Понастоящем това е все по-налагащ се начин за обслужване, поради очевидните си икономически и технически предимства.

По такъв начин се гарантира постоянна професионална техническа помощ, без това да повиши разходите на ИТ дейностите. Чрез заплащането на гъвкаво дефинирана месечна такса комплексен екип от опитни специалисти непрекъснато наблюдава и се грижи за работоспособността на системите и отстраняването на възникващи каквито и да са проблеми, които пречат на ежедневната дейност. Превантивният характер на поддръжката гарантира минимизиране на риска от проблеми в работата на системите.