supermicro

Сигурният и стабилен сървър играе много важна роля в информационната инфраструктура на една копмпания. Небосистемс подхожда изключително отговорно към инсталирането, конфигурирането и администрирането на сървърните услуги и гарантира чрез своята 24/7 поддръжка безотказната работа на сървърите при всеки наш клиент. Системният контрол и мониторинг над сървърите се осъществява чрез собствено разработена система, която ни позволява превантивно да откриваме и да решаваме така възникналите проблеми.

Локация на сървъра:

  • На място в офиса на клиента – Мястото им е в специални сървърни ракове. Тези ракове могат да се намират в сървърна стая или в общо помещение с потребители. Когато са в общо помещение те трябва да отговарят на определи шумови норми. Освен това тези ракове са оборудвани само с вентилатори за изкарване на топлия въздух и охлаждането се разчита само на общата сградна климатична система.
  • В център за данни – Това са специално проектирани сгради с идеята за хостване на много сървъри. В тези центрове за данни, фирмите могат да колокира своите сървъри. Достъпа до сървърните услуги става по Интренет или специално резервирано трасе от фирмата до центъра за данни. Съществува възможност в центровете за данни да се наеме виртуален частен сървър. При това положение един физически сървър се раздела няколко виртуални и се ползва от няколко фирми.
  • В облака – Това е услуга, при която маже да се купи виртуален частен сървър от доставчик на облачни услуги. При специфични нужди може да се конфигурира виртуален сървър в частен корпоративен облак.

Операционна система и лицензи:

Избора на операционна система също е много важна част от общата визия на нашите клиенти. Небосистемс винаги се съобразява с вътрешно фирмени изисквания, но при положение че такива липсват, ние предлагаме решение на база свободните и с отворен код Linux/UNIX операционни системи. Най-често изпалзваните са Ubuntu, Debian, FreeBSD и CentOS. При положение, че спецификата на използваните вътрешно фирмени софтуерни решение изисква друга операционна система то може да се използват Windows, RedHat, SUSE и Solaris.