Zentera Systems, Inc.Zentera подсигурява работата на приложения в хибридни среди чрез софтуерно определен периметър, наречен enclave. Решението CoIP Enclave ™ осигурява сигурност и свързаност. Работи с всяка инфраструктура във всякаква среда, не пречи на съществуващата среда или сигурност и може да бъде имплементирано за по-малко от един ден.