Небосистемс ЕООД е българска компания, която предоставя услуги в областите: управление на ИТ Инфраструктура; Системна Интеграция; Информационна Сигурност – експерт по сигурността на информацията, като услуга; DevOps и ИТ одит. Ние сме в състояние да осигурим необходимото ниво на качество на услугата, като приложим най-добрите практики за поддръжка на ИТ инфраструктурата със съответните й предимства: ефективност на разходите и гарантирано качество на услугата. Стремим се да помогнем на малкия и среден бизнес, като им дадем възможност да използват различни иновационни технологии и индустриални стандарти в ежедневната си работа. Основната ни цел е да постигнем оптимален резултат, като прилагаме индивидуален подход към всеки клиент.

Небосистемс предоставя консултации, одит и услуги в областта на сигурността на информацията, за да помогне на клиентите ни да се подготвят за спазването на новия EU GDPR (Общ регламент за защита на данните). Ние помагаме за цялостния процес на ИТ одит и изпълнение, включително, но не само: одит на текущата ИТ инфраструктура, GAP анализ, оценка на риска, постоянно смекчаване на риска и подобрения, избор и внедряване на мерки за защита на лични данни. Допълнителни услуги за спазване на изискванията са: подготовка на политиката / процедурите / декларациите / регистрите за сигурността на информацията, както и постоянно наблюдение и откриване на заплахи.

Клиентите на Небосистемс могат да се чувстват сигурни, когато използват безплатни продукти и решения с отворен код. Основното предимство на всички продукти с отворен код е, че всеки може да ги използва свободно, без да се обвързва с конкретен разработчик и без да е необходимо да плаща лиценз. Основната ни цел е да постигнем оптимален резултат, като прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент.

Небосистемс предлага:

  • Инсталиране и конфигуриране на сигурни и надеждни сървърни услуги на база операционните системи LINUX (Ubuntu, RedHat/CentOS, Debian, SLES/openSUSE, Fedora, Slackware, Mandrake/Mandriva), UNIX (FreeBSD, AIX, Solaris), Windows Server (2008/2012/2016), Windows (7/8.1/10), Apple MacOSX/OSX/macOS, RouterOS (MikroTik), IOS (Cisco)
  • Проектиране на хибридни мрежи за по-голяма гъвкавост при използване на приложения от различни доставчици;
  • ИТ одит;
  • Намаляване на разходите за лицензи с използването на свободни продукти с отворен код;
  • Гъвкави Internet / Intranet решения;
  • Минимизиране на проблемите със сигурността чрез прецизно филтриране на входящия и изходящия трафик;
  • Правене на резервни копия на данните с поддържане на история, като периода е по желание или по предварително зададени характеристики;
  • Услуги в областта на Информационната сигурност – VPN мрежи, конфигуриране на софтуерни и хардуерни IPS (Intrusion Prevention Systems) решения, внедряване на филтриращи съдържание услуги, защита на WEB / Mail услуги, анти СПАМ решения, защита на данните;
  • Експерт по сигурността на информацията, като услуга;