CoIP Свързва, Защитава и изгражда Щит

CoIP® (Cloud over IP®) свързва разпръснати крайни точки незабавно и сигурно в многослойни среди, сякаш са в една унифицирана частна мрежа. Той защитава, като позволява на фирмите да запазят сигурността, физическите си мрежи и съответствието си по време на внедряването. CoIP защитава работния трафик и крайните точки в облака чрез криптиране на мрежата, изток-запад микро сегментация, блокиране на приложения и включването им в бял списък. CoIP позволява интеграция със съществуващите платформи за управление на мрежата и решения за сигурност.