opensource

Внедряване на софтуер с отворен код

Ние помагаме на малките и средни фирми, като им даваме възможност да използват различните иновативни технологии и индустриални стандарти в ежедневната си работа, чрез използването на свободни и с отворен код продукти.

cloud

Облачни услуги

Специализирани сме в изграждането на частни облачни решения. Като основана технология ние сме избрали Openstack. Това е свободен софтуер с отворен код и предоставя инфраструктура като услуга IaaS (Infrastructure as a Service).

mail

Поща с календар и общи контакти

Пощенски сървър, характе- ризиращ се с автономна и самообучаваща се система за филтриране на SPAM. Услугата е облачна и дава възможност за достъп до електронната поща от всяко устройство. Има споделен календар и общи контакти за потребителите.

win_lin

Windows приложения в Линукс

Възможност да ползвате всяко Windows приложение в Линукс среда. По този начин може да имате хибридна информационна инфраструктура, много гъвкава към всички най-нови технологии на Интернет пазара. Основното предимство е в финансов аспект.

network

Виртуална частна мрежа (VPN)

Мрежа, осигуряваща възможност за достъп до корпоративните услуги от мобилни устройства или домашни компютри, както и свързаност между офиси.

share

XMPP корпоративен чат

Изпращане на кратки съобщения, провеждане на вътрешно фирмени разговори и споделяне на работния плот между служителите. Услугата е достъпна от всички клиентски операционни системи.

security

Филтриране и мониторинг

Филтриране на съдържание и мониторинг на Интернет / Интранет изходящ и входящ трафик. Неразделна част от сигурността на информацията.

ldap

Активна директория

Директорийната услуга представлява обектно ориентирана база данни, съдържаща информация за мрежовите потребители и ресурси. Тя е в основата на централизираното управление на компютрите в мрежата и улеснява контрола на достъпа до файлови ресурси, печата и системите за обмен на съобщения в корпоративните мрежи.

data

Синхронизация на данни

Услугата представлява синхронизация на масиви от данни и бази данни, базирано на сървър – сървър и/или сървър – десктоп компютър или мобилно устройство.

70 +
customers
We work with more than 70 customers.
550 +
servers
Managing more than 550 servers.
14 +
years
More than 14 years of market presence.